1. Gminy LGD

Mapa turystyczna Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami i szlakami turystycznymi gminy Miłomłyn. Sieć szlaków rowerowych gminy Miłomłyn to zarówno trasy lokalne jak i długodystansowe obejmujące niemal cały obszar Mazur Zachodnich. Można je więc wykorzystać do zaplanowania jednodniowych wycieczek bądź dłuższych wypraw. Gmina Miłomłyn zadbała również o turystów pieszych. W pobliżu miasta Miłomłyna oraz w okolocy osady Wielimowo wytyczono i oznaczono w terenie szlaki spacerowe i dłuższy szlak pieszy. Łącznie to ponad 140 km malowniczych tras i licznych atrakcji.

Interaktywna mapa turystyczna

Interaktywna mapa turystyczna przedstawia przebieg szlaków turystycznych i oznakowanie punktów kluczowych. Przedstawia też lokalizację najważniejszych atrakcji i miejsc godnych odwiedzenia i zobaczenia.

Aby zamknąć ten panel i zobaczyć całą mapę, naciśnij ...

Tym przyciskiem otworzysz ponownie panel z informacjami.

Co zawiera mapa:

Projekt europejski

Mapa została opracowana w ramach realizacji projektu „Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, numer i nazwa Działania: RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.02.01 Infrastruktura uzdrowiskowa.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zddrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego